Min Fond Journal

Byta efternamn

Vill du få kontroll över dina fonder - nyttja appen Min Fond Journal
Läs mer om appen via följande länkar:

Köp på Google PlayFondlandet Sverige


Sverige är ett fondland. Vare sig du vill det eller ej, så kommer du under din livstid att bli ägare till ett flertal fonder.
Via PPM naturligtvis, men byter du arbetgivare ett antal gånger, då kommer du via olika pensionsavtal få pengar placerade i olika fonder, fonder som troligtvis sköts av olika fondförvaltare.

Appen Min Fond Journal ger dig en möjlighet att få kontroll över dina fonder - från ETT ställe. Och med bättre kontroll bör det vara lättare att få bättre avkastning.GAV - Genomsnittligt anskaffningsvärde


Köper du fondandelar 1 gång och sedan säljer andelarna utan att göra fler affärer, då spelar fondens GAV ingen roll
Köper du fondandelar flera gånger, typ månadsinsättningar, då förändras fondens GAV vid varje köp.

Har detta någon betydelse?
Större än man först tror. Om fondens kurs är under fondens GAV, då går fonden med förlust, och tvärt om, ligger kursen över GAV, då går fonden med vinst.

Ett litet konstruerat exempel: Du har köpt en fond vid 3 olika tillfällen till kurserna, 10, 17 och 9:-.
10 + 17 + 9 = 36 / 3 = 12. Tolv är alltså fondens genomsnittliga anskaffningsvärde, GAV.
Om kursen är högre än 12:-, då går fonden med vinst, och är den lägre, då går fonden med förlust.
Min Fond Journal, håller naturligtvis reda på varje fonds GAV.


Programidé, designer och konstruktör Ulf Kihlsten